Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου η Σταυρούλα Μπραΐμη

Χωρικός αντιπεριφερειάρχης παραμένει ο Θωμας Πιτουλης. Τα ονόματα των 10 συνολικά αντιπεριφερειαρχών

Τους τέσσερις χωρικούς και τους έξι θεματικούς αντιπεριφερειάρχες όρισε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης.

Αναλυτικά οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες

 • Βασίλειος Ψαθάς: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 • Θωμάς Πιτούλης: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Κωνσταντίνος Σιαράβας: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 • Ευστράτιος Ιωάννου: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

Επιπλέον μεταβιβάζονται:

 1. Στον Ψαθά Βασίλειο  οι αρμοδιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και προώθηση της Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 2. Στον Πιτούλη Θωμά. αρμοδιότητες που αφορούν θέματα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας, Ιχθυοκαλλιεργειών και εν γένει Υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 3. Στον Κωνσταντίνο Σιαράβα αρμοδιότητες που αφορούν στα θέματα οικονομικών και καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 4. Στον Ιωάννου Ευστράτιο αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, προώθηση και το συντονισμό, την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων και προγραμματικού σχεδίου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Με άλλη απόφαση ορίζονται οι παρακάτω περιφερειακοί σύμβουλοι ως θεματικοί:

 1. Αγνή Νάκου – Δασούλα  με αρμοδιότητα τα  θέματα  Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας.
 2. Οδυσσέας Πότσης με αρμοδιότητα τα   θέματα Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης .
 3. Σταυρούλα Μπραίμη-Μπότση με αρμοδιότητα τα θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου.
 4. Βασίλειος Γοργόλης με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού και Απασχόλησης
 5. Κωνσταντίνος Πατήλας με αρμοδιότητα τα  θέματα  Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 6. Χρήστος Γούσης    με αρμοδιότητα τα θέματα προστατευόμενων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας.

Η θητεία των  αντιπεριφερειαρχών ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!