Ευχαριστήριο του Σουλίου Παραμυθιάς προς την Καψιώχας ΑΕΒΕ

Για την βοήθεια τα 2 χρόνια που ηταν χορηγός