Την Κυριακή η εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής & της επιτροπής ποιότητας ζωής

Στις 11:00 το πρωι

Share

Την Κυριακή στις 11.00.,  στο δημαρχιακό μέγαρο θα διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

In this article

Join the Conversation