Α.Σ.Α: Με θετικούς οιωνούς η λειτουργία. Στο 35% το ποσοστό των επεξεργασμένων απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΥ

Βαρύτητα στην ολοκλήρωση συμπληρωματικών υποδομών, όπως οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Με πολύ θετικούς οιωνούς έχει ξεκινήσει η λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ήπειρο που κατασκευάστηκε μέσω ΣΔΙΤ και η οποία καταγράφει αξιόλογες επιδόσεις που μάλιστα υπερβαίνουν τους συμβατικούς στόχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη ΜΕΑ υπεραποδίδει, ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες, προκαλώντας δικαιολογημένη ικανοποίηση και χαμόγελα στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο έργο.

Ενδεικτική της αποδοτικής λειτουργίας της Μονάδας είναι, μεταξύ άλλων, η υπολειμματικότητα, δηλαδή το ποσοστό των επεξεργασμένων απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) ως υπόλειμμα, που αγγίζει το 35% έναντι του 39% που προβλέπεται στη σύμβαση.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που χρειάζεται να διευθετηθούν με προτεραιότητα τη διασφάλιση της απορρόφησης του συνόλου των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθότι το εργοστάσιο προς το παρόν λειτουργεί κάτω από την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 10 Δήμοι δεν στέλνουν τα σκουπίδια τους ενώ, κατά περιπτώσεις, παρατηρούνται καθυστερήσεις και σε επίπεδο πληρωμών.

Το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι η Μονάδα έχει εισέλθει πλέον σε εύρυθμη λειτουργία, στόχος είναι να δοθεί βαρύτητα στην ολοκλήρωση συμπληρωματικών υποδομών, όπως οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στη μεταφορά σκουπιδιών από δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας, η μετατροπή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (Καρβουνάρι Παραμυθιάς, Βλαχέρνα Άρτας), η ανάπτυξη συνολικά 8 Πράσινων Σημείων, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πρόσκληση ένταξης και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, και η τόνωση των -πολύ σημαντικών- δράσεων που αφορούν την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή.

Τα παραπάνω άλλωστε συνιστούν σημαντικές παραμέτρους τόσο για την κάλυψη των υποδομών του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), οι οποίες σήμερα στην Ήπειρο προσεγγίζουν το 90%, όσο και για τους στόχους που έχουν τεθεί.

Είναι πάντως γεγονός ότι με την ολοκλήρωση της νέας ΜΕΑ η Ήπειρος κατέστη η δεύτερη Περιφέρεια της χώρας που ξεκίνησε τη μετάβαση σε ένα πιο ορθολογικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, εναρμονισμένο με τα δυτικο-ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το μεγάλο έργο απορριμμάτων της Ηπείρου

Το έργο ΣΔΙΤ με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για την 25ετή περίοδο λειτουργίας, προβλέπεται να επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 105 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), να ανακυκλώνει τουλάχιστον 17.000 τόνους χρήσιμων υλικών και να παράγει πράσινη ενέργεια, ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

Στη ΜΕΑ πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα) και βιολογική επεξεργασία, μέσω της οποίας παράγονται πράσινη ενέργεια και υλικό τύπου κομπόστ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!