Επόμενη στάση των ενεργών πολιτών Παραμυθιάς, τα Βυζαντινά Λουτρά

22 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πμ.

Στα βυζαντινά λουτρά θα πραγματοποιηθεί η τρίτη στάση των ενεργών πολιτών Παραμυθιάς, μετά τις παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην πλατεία Γαλατά και στο παλαιό χάνι του πεζοδρόμου.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πμ.

Το Βυζαντινό λουτρό της Παραμυθιάς είναι 1 από τα 6 συνολικά που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ανάγεται χρονολογικά στην μεσοβυζαντινή περίοδο (8ος-12ος αι) και το σωζόμενο κτίριο αποτελείται κυρίως από τέσσερις ορθογώνιους χώρους, δύο μεγαλύτερους και δύο μικρότερους, οι οποίοι και επικοινωνούν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα.

Χτίστηκε σε μια εποχή κατά την οποία αναβίωνε η παράδοση των λουτρών, με δημόσια συνοικιακά (Βαλανεία), επισκοπικά για λόγους κοινωνικής ωφελείας, ιδιωτικά ή πριβάτα αλλά και μοναστηριακά με παράλληλη δημόσια χρήση.

Η τουριστική αξιοποίηση του είναι το ζητούμενο και ο εξωραϊσμος μου είναι το πρώτο βήμα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!