Κατάθεση προσφορών για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στον Λάμποβο

Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

O Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 141/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: *Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου), ότι το Λούνα Παρκ Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς θα τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής-προσφορές των ενδιαφερόμενων για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2019 θα υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από 10/9/2019 μέχρι 19/9/2019 (ποσό ελάχιστης προσφοράς 6.800 ΕΥΡΩ).

Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

In this article

Join the Conversation