Αίτημα για αλλαγή του καταστατικού του Κληροδοτήματος Ρίγγα

Σχετικά με τον ορισμό μέλους της οικογένιας στο ΔΣ καθώς και με την μεταβολή του κοινωνικού σκοπού.


error: Content is protected !!