Η Ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων ΟΤΑ κατά ΔΑΣ για αναβολή θέματος σχετικού με τον 13ο και 14ο μισθό

Για στήριξη συναδέλφων έτσι ώστε να εισπράξουν άμεσα τα χρήματα που κέρδισαν μετά από άσκηση έφεσης του πρώην Δ.Σ. του ΠΑΚΠΠΟ Ηγουμενίτσας.

Συνάδελφοι,

Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε στη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τα μέλη της ΔΑΣ-ΟΤΑ να ψηφίζουν ΑΝΑΒΟΛΗ σε θέμα που φέραμε για στήριξη συναδέλφων να εισπράξουν άμεσα τα χρήματα που κέρδισαν μετά από άσκηση ΕΦΕΣΗΣ του πρώην Δ.Σ. του ΠΑΚΠΠΟ Ηγουμενίτσας.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώην Διοίκηση του ΠΑΚΠΠΟ εφεσίβαλε απόφαση με την οποία δύο Συνάδελφοι είχαν δικαιωθεί για ποσά που αφορούσαν τον 13ο και 14ο μισθό και τους παρέπεμψε και πάλι στα Δικαστήρια.

Με την αρίθμ. 42/2019 Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΩΣ ΑΒΑΣΙΜΗ η ΕΦΕΣΗ που υποβλήθηκε, όπως εξάλλου είχε συμβουλεύσει και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, και καλείται η Διοίκηση να πληρώσει ΕΝΤΟΚΑ τα δεδικασμένα ποσά.

Καταλαβαίνουμε την αγωνία των μελών της ΔΑΣ-ΟΤΑ, διότι με τη δικαίωση των συναδέλφων εκτίθεται τόσο η Παράταξή τους, όσο και η Εκπρόσωπος των Εργαζομένων του ΠΑΚΠΠΟ, που καλούσε τους συναδέλφους της, που είχαν δικαιωθεί με την ίδια αρχική δικαστική απόφαση, να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δεχόντουσαν να αποπληρωθούν τα αναλογούντα ποσά με δόσεις των 50€ και σε διάστημα 8-10 έτη, με ταυτόχρονη αποποίηση των αντιστοίχων τόκων.

Από τη μεριά μας, θα προσφέρουμε την απαιτούμενη στήριξη στους Συναδέλφους που δικαιώθηκαν, για την άμεση είσπραξη των δεδικασμένων ποσών.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για την διερεύνηση και επίλυση κάθε εργασιακής διεκδίκησης.

Ηγουμενίτσα, 13/09/2019

Για την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Σουζάνα Καπνίση
Νικηφόρος Σταύρου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!