Απο την συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

Τα θέματα

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΠΕΣΗ) στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου στην Ηγουμενίτσα.

Συμμετείχε το σύνολο των τακτικών του μελών κ.κ. Αλ. Πάσχος Πρόεδρος ΠΕΣΗ εκ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, οι Α’, Β’ & Γ’ Αντιπρόεδροι κ.κ. Δ. Δημητρίου, Ι. Γκολομάζος και Ι. Μπούρης εκ των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρεβέζης αντίστοιχα, και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γρ. Γκίκας, Ι Μήτσης και Χ. Τσάτσας εκ των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντίστοιχα.

Την Συνεδρίαση παρακολούθησαν μέλη Δ.Σ των Επιμελητηρίων Ηπείρου, οι Διευθυντές των Επιμελητηρίων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και εκπρόσωποι της ΟΣΥΕ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
– οι τρέχουσες εξελίξεις στον Επιμελητηριακό Θεσμό με ειδική αναφορά στην δημιουργία Αγροτικού Τμήματος στα Επιμελητήρια,
– η δυνατότητες ίδρυσης ΚΥΕΠΙΧ & Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την υλοποίησή τους,
– η επικείμενη Βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. των Τελών ΓΕΜΗ και των Επιμελητηριακών Συνδρομών,
το φλέγον ζήτημα των Πνευματικών Δικαιωμάτων με αφορμή σχετική ενημέρωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης και
– η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων της Ηπείρου σε διακρατικά προγράμματα (με αφορμή το πρόγραμμα COSΜΕ 2019 και την πρωτοβουλία World Tour Tourism.

Οι επόμενες συνεδριάσεις του ΠΕΣΗ προγραμματίσθηκαν για τα τέλη Οκτωβρίου στα Ιωάννινα και αρχές Δεκεμβρίου στην Άρτα.

In this article

Join the Conversation