Ρίχνουν νεκρά ζωα στον Κωκυτό

Τι λέει ο φορέας διαχείρισης Αχέροντα, Καλαμά και Κέρκυρας

Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια επόπτευσης στην ευρύτερη περιοχή των Στενών και Εκβολών Αχέροντα εντόπισε περίπου 3-4 ζώα σε αποσύνθεση, εντός της κοίτης του ποταμού Κωκυτού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Το σημείο που εντοπίστηκαν βρίσκεται εκτός της περιοχής ευθύνης του φορέα Διαχείρισης, με άμεση ωστόσο επίπτωση σε αυτή καθώς ο Κωκκυτός είναι παραπόταμος του Αχέροντα.

Ανεξάρτητα από το εάν το σημείο απόθεσης των νεκρών ζώων βρίσκεται εντός ή εκτός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 τέτοιες ενέργειες είναι επικίνδυνες για την δημόσια υγεία. Η ανεξέλεγκτη απόθεση νεκρών ζώων στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε υδάτινα οικοσυστήματα ενέχει κινδύνους, πρωτίστως για την δημόσια υγεία καθώς μπορεί να προκληθεί μόλυνση των υδάτων και άμεση διασπορά των παθογόνων οργανισμών.

Η επιβάρυνση των υδάτων με παθογόνους μικροοργανισμούς (π.χ. κολοβακτηρίδια), αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για μετάδοση ασθενειών τόσο στον άνθρωπο όσο και σε άλλους ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς.

Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τους κινδύνους που ενέχουν τέτοιες ενέργειες αλλά κι η δημιουργία χώρων για την απόθεση των νεκρών ζώων θα πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται η  υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η συνεργασία των τοπικών αρχών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες είναι αναγκαία ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματοςκαι οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών να είναι αρωγοί στην προσπάθεια για την αποτροπή τέτοιων ανεξέλεγκτων και αυθαίρετων ενεργειών στο μέλλον

In this article

Join the Conversation