Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την διαχείριση των επισκεπτών του Αχέροντα και τον σχεδιασμό τουριστικών δράσεων

Απο τον Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά και Κέρκυρας

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης που αφορά τον σχεδιασμό της άσκησης δράσεων αναψυχής και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας μορφής προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά και Κέρκυρας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στον σχεδιασμό της άσκησης δράσεων αναψυχής και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας μορφής, καθώς και στην αποτύπωση κατευθύνσεων για την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών στα Στενά του Αχέροντα, η οποία δέχεται μεγάλες πιέσεις από την άναρχη ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες οπότε παρατηρείται και αυξημένος αριθμός επισκεπτών.

Στην πρώτη φάση του έργου θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την άσκηση των τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων στην περιοχή καθώς και της κίνησης των επισκεπτών καθώς και την αποτύπωση των πιέσεων που ασκούνται από τις αναψυχικές δραστηριότητες.

Θα υπάρξει και δεύτερη φάση στην οποία θα συνταχθούν κατευθύνσεις για τη διαχείριση των επισκεπτών με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας, ενώ θα συνταχθούν προτάσεις για δράσεις και παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή.

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 36.500,00 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ενώ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αειφορική διαχείριση της περιοχής με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και τελικό στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμβατών με το οικοσύστημα και την ανάγκη προστασίας της περιοχής.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!