Παράταση στην ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τον δήμο μέχρι 31.12

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.

Συμφωνα με ενημέρωση απο την ταμειακή υπηρεσία του δήμυο Σουλίου, δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, έως 31-12-2019 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 14/30-9-2019 τ. Α΄).

Επιπλέον στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου,

Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, 1ος όροφος, τηλ. 2666360108-9 και στο e-mail: [email protected].

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!