Ο Νικος Αθανανίσου νεος πρόεδρος της Αρωγής

Το νέο ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου του δήμου Σουλίου

Τα μέλη του νέου ενδεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου του δήμου Σουλίου “Αρωγή”, προέκυψαν κατα πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου.

Τα μέλη:

1.  Αθανασίου Νικόλαος με αναπληρωτή του, τον Στεφάνου Κωνσταντίνο.
2. Δημητρίου Φώτιος με αναπληρωτή αυτού τον  Καλογηρο Βασίλειο.
3. Ντρίτσου Μαρία με αναπληρωτή αυτής τον  Μπέλλο Θεοφάνη.
4. Γκέγκας Ανδρέας με αναπληρωτή  τον Παππά Κωνσταντίνο.
5. Κώτση Άννα με αναπληρωτή τον  Αναστασόπουλο Δανιήλ.
6. Κωσταράς Σταύρος με αναπληρωτή τον  Ντάγκα Γεώργιο.
7.Την δημότισσα Αναγνωστοπούλου Μαρία με αναπληρώτριά της, την επίσης δημότισσά Σιώπη Χρύσα.
8. Την εργαζόμενη στο Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, Κολιοφώτη Πανωραία με αναπληρώτρια την επίσης εργαζόμενη Ευθυμίου Γιαννούλα.
9. Τη δημότισσα  Γιάγκα Σοφία με αναπληρώτριά της, την επίσης δημότισσά,  Παππά Σοφία.
10.- Το μέλος του ΚΑΠΗ, χρήστη των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ,  Χρήστου Αριστείδη με αναπληρωτή τον Δημάκα Ελευθέριο, επίσης μέλος του ΚΑΠΗ.
11.- Τον εκάστοτε πρόεδρο του λαογραφικού Μουσείου Νεοχωρίου με αναπληρωτή αυτού τον  Κώτση Ιωάννη.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Αθανασίου Νικόλαος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Δημητρίου Φώτιος. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2023 (Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου).

Μειοψήφησε η παράταξη «ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ» και συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Κάτσιος Νικόλαος, Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα, Σουλάκης Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Μπάλλας Φώτιος και Καγκιούζης Ανδρέας, οι οποίοι και δήλωσαν: “Δεν ψηφίζουμε το θέμα διότι η επιλογή του Δημάρχου στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου, ως προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, έρχεται ως συνέχεια της επιλογής από την ίδια παράταξη και ενός αντιδημάρχου. Επιλογές για τις
οποίες δεν έχει προηγηθεί ανοιχτή πρόσκληση και προς τη δική μας πλειοψηφούσα παράταξη για να διερευνηθεί η πιθανότητα και εμείς να βοηθήσουμε. Ο κ. Δήμαρχος ξεχνάει ότι το αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών, δεν του έχει δώσει την πλειοψηφία και η επιλογή του να διαλέγει συνεχώς πρόσωπα από μία συγκεκριμένη παράταξη, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση συνεργασίας, κατά την άποψή μας δηλώνει πολιτική συναλλαγή, ως προϊόν πολιτικών προεκλογικών δεσμεύσεων και σε κάτι τέτοιο εμείς βρισκόμαστε αντίθετοι».

Μειοψήφησε επίσης η παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» και συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Γώγος Νικόλος, Σοφίας Δονάτος και Δήμας Βασίλειος, οι οποίοι δήλωσαν: « Είμαστε αρνητικοί στην τοποθέτηση του κ. Αθανασίου Νικόλαου στη
θέση του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!