Παναγιώτης Παππάς και Βασίλης Καλόγηρος πρόεδροι στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα μέλη των Δ.Σ.

Τον ορισμό των μελών των Δ.Σ. των Νομικων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου ως εξής:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου:

1. Τον  Παππά Παναγιώτη αναπληρωτή τον  Καλόγηρο Βασίλειο.
2. Τη  Ντρίτσου Mαρία με  αναπληρωτή τον Γκέγκα Ανδρέα.
3. Τη  Αλεξίου – Ντόκου Παναγιώτα με αναπληρωτή της, τον  Καγκιούζη Ανδρέα .
4. Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου, Ζήκο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας  Γεώργιο Δρίμτζια.
5. Τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Γκρίκας, Παπαμιχαήλ Παρασκευή με αναπληρώτριά της την διευθύντρια του 2ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς, Βούζα Μαρία

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Παππάς Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Καλόγηρος Βασίλειος. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου:

1. Τον  Καλόγηρο Βασίλειο με αναπληρωτή αυτού τον  Παππά Παναγιώτη.
2. Το  Γκέγκα Ανδρέα και αναπληρωτή αυτού τον  Παππά Κωνσταντίνο.
3. Τη  Ντρίτσου Μαρία με αναπληρωτή της, τον  Μπελλο Θεοφάνη .
4. Τον  Κουτσή Ηλία με αναπληρωτή αυτού την  Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα.
5. Τον  Γώγο Νικόλαο με αναπληρωτή αυτού τον  Μπάμπα Ανδρέα.
6. Τον Διευθυντή ΕΠΑΛ Παραμυθιάς,  Βακαλόπουλο Χρήστο, με αναπληρωτή του τον διευθυντή του Γυμνασίου Νεράιδας  Μπάλλα Ευθύμιο.
7. Τη Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς, Χατζηπέτρου Πασχαλίνα με αναπληρωτή της τον υποδιευθυντή Λυκείου Παραμυθιάς,  Σπυρόπουλο Βασίλειο.
8. Την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου,  Φίλη Αντιγόνη με αναπληρωτή της τον νόμιμο αναπληρωτή αυτής.
9. Τον εκάστοτε πρόεδρο του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς με αναπληρωτή τον εκάστοτε αντιπρόεδρο του 15μελούς.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο  Καλόγηρος Βασίλειος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Παππάς Παναγιώτης.

Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

In this article

Join the Conversation