Κτηνιατρικός Σύλλογος: Υπόθεση των δήμων τα αδέσποτα ζώα

Τι αναφέρει ο Ν. 4039/2012 για την μέριμνα, την περισυλλογή και την γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Σχετικά με το μόνιμο και σταθερά διαιωνιζόμενο ζήτημα των αδέσποτων ζώων, το παράρτημα Ηπείρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου εκφράζει την ανησυχία του για τις τεράστιες καθυστερήσεις και παραλήψεις που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα διαχείρισής του. Θυμίζουμε λοιπόν ξανά, ότι σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012, η μέριμνα, η περισυλλογή και η γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων έχει ανατεθεί στους ΟΤΑ, επικουρούμενοι από φιλοζωικές ενώσεις αφού προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο.

Για το σκοπό αυτό ιδρύονται Δημοτικά ή Διαδημοτικά Καταφύγια αδέσποτων ζώων για προσωρινή παραμονή και περίθαλψη, καθώς και Δημοτικά Κτηνιατρεία που θα φροντίζουν για την υγεία των ζώων. Τα περισυλλεγόμενα ζώα υποβάλλονται σε «Κτηνιατρική Εξέταση», «Στείρωση», «Αποπαρασιτισμό», «Αντιλυσσικό εμβολιασμό» και «Ηλεκτρονική Σήμανση» ως αδέσποτα για καταγραφή τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Αν όλα πάνε καλά και δεν χρειάζονται άλλες κτηνιατρικής φύσης παρεμβάσεις (θεραπείες, προβλήματα συμπεριφοράς, κλπ), η τύχη αυτών των ζώων είναι ξεκάθαρη. Είτε υιοθετούνται με τη ενυπόγραφη «Δήλωση Υιοθεσίας» και ανατίθονται σε κηδεμόνες, ενημερώνοντας την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, είτε ( τα ζώα πάνω από πέντε μηνών) επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο περιβάλλον απ΄ όπου περισυλλέγησαν, όχι σαν άγνωστα αλλά σαν ταυτοποιημένα πλέον ζώα. Τόσο απλά !

Σε ολόκληρη τη Ήπειρο, ένα τέτοια σχήμα δεν λειτουργεί πουθενά εκτός από τον Δήμο Ιωαννίνων. Πουθενά αλλού σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπάρχει ο βασικός θεσμός του Δημοτικού Κτηνιατρείου που όχι μόνο αποτελεί κλειδί στην εφαρμογή του όποιου προγράμματος αλλά και πυλώνας προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Κανένας Δήμος της Ηπείρου δεν διαθέτει ένα οργανωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που είναι έτοιμα προς υιοθεσίας όπως ρητά ορίζει ο Νόμος. Ανύπαρκτες οι Δημοτικές «Πενταμελείς Επιτροπές» για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων που να δουλεύουν σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.

Η μερική, επιλεκτική και προσχηματική εφαρμογή του Νόμου από μεριάς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, όπως περίτρανα διαπιστώνεται τόσα χρόνια, αλλά προκαλεί και μια τεράστια διασπάθιση Δημόσιου χρήματος που πέφτει συνεχώς σε ένα «βαρέλι δίχως πάτο». Αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Μεγάλη συζήτηση και θόρυβος γίνεται για το θέμα των στειρώσεων στα αδέσποτα. Το Παράρτημα Ηπείρου του ΠΚΣ δηλώνει ότι:

α) Οι στειρώσεις αν και κομβικό σημείο για την μη αναπαραγωγή του προβλήματος, αποτελούν ένα μικρό μέρος της όλης προσπάθειας απάλειψης του προβλήματος «Αδέσποτα Ζώα». Το κύριο ζητούμενο είναι να μάθουμε ποια είναι αυτά (!), μέσω της καθολικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων. Μια βασική νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, που όμως τα κρατικά θεσμικά όργανα (Δήμοι, Αστυνομία, Θηροφυλακή κ. α.) παραβλέπουν συστηματικά. Αυτή η σοβαρή παράβλεψη αφήνει τεράστιες δυνατότητες ώστε ζώα που είναι δεσποζόμενα να εμφανίζονται σαν αδέσποτα και να επωφελούνται χρηματικών επιβαρύνσεων οι οποίες τελικά αποστερούνται από τα πραγματικά αδέσποτα ζώα.

β) Η στείρωση, ο αποπαρασιτισμός , ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή του αδέσποτου που περισυλλέγεται είναι μια ενιαία διαδικασία, απολύτως κτηνιατρικής φύσης, που γίνεται ΔΩΡΕΑΝ είτε στα Δημοτικά Κτηνιατρεία είτε από εθελοντές κτηνιάτρους. (!…!) Ειδικά η στείρωση που αποτελεί σοβαρή χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένους χώρους που εποπτεύονται από τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες της Χειρουργικής πρακτικής και Κτηνιατρικής Δεοντολογίας.

Οι κτηνίατροι της Ηπείρου, φύση και θέση ταγμένοι στο πλευρό της υπεράσπισης της ευζωίας των ζώων αλλά και θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας στο κομμάτι που τους αναλογεί, καλούν τις νέες διοικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, στην πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αδέσποτα, ώστε να αφήσουμε το πρόβλημα στο παρελθόν, όπως αρμόζει σε μια ευνομούμενη πολιτεία και δηλώνουμε πάντα παρόντες σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος  Χόβολος Θεόδωρος
Ο Γραμματέας  Κοντογιάνννης Αλέξανδρος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!