Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

LIVE

Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

Σημείωση: Στις 22:45, η πλατφόρμα του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής, σταμάτησε την μετάδοση λόγω της υπέρβασης του χρόνου με αποτελέσμα την διακοπή της συνεδρίασης. Ολόκληρη την συνεδρίαση θα μπορέσετε να την παρακολούθησε μαγνητοσκοπημένη σε επόμενο άρθρο

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!