Η νέα επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του δήμου Σουλίου

Ονόματα

Στην συγκροτιση της νέας επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής  εργασίας ή προστίμων μεταξύ του Δήμου Σουλίου και φορολογουμένων, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο.

Η σχετική επιτροπή αποτελειται από:

Τον δημοτικό Σύμβουλο Μπάμπα Ανδρέα, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο  Δήμα Βασίλειο και τον  Χρήστου Δημήτριο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο  Καλόγηρο Βασίλειο.

Τον φορολογούμενο δημότη Ντάνη Δημήτριο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον επίσης φορολογούμενο δημότη μας,   Πέτσιο Πέτρο
.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η Δημοτική Υπάλληλος  Τσάκου Παρασκευή, με αναπληρώτρια αυτής
την δημοτικό υπάλληλο  Γκουλιούμη Αικατερίνη

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!