Στο δημαρχείο για ρύθμιση του τέλους παρεπιδημούντων και των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων

Με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το Ε3 έως τις 15-11-2019

Σύμφωνα με ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία του δήμου Σουλίου, οι καταστηματάρχες – υπόχρεοι καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων καθώς και οι υπόχρεοι του τέλους παρεπιδημούντων, προκειμένου να κάνουν χρήση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων, να προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου μας, προσκομίζοντας τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το Ε3 έως τις 15-11-2019, ώστε ο Δήμος μας να βεβαιώσει έως τις 29-11-19 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30.9.2019 τεύχος Α΄).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, 1ος όροφος, Τηλ. 2666360113.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!