Η νέα δημοτική επιτροπής παιδείας

Ονόματα

Με αποφαση του ο δήμαρχος Σουλίου ορίζει τα μέλη της δημοτικής επιτροπής παιδείας του δήμου Σουλίου ως εξής:

1. Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σουλίου, τον εκάστοτε αντιδήμαρχο αρμόδιο σε θέματα παιδείας με αναπληρωτή του, τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
2. Τον Διευθυντή του Α ́ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, κ. Αναστασόπουλο Οδυσσέα, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείο υ Γαρδικίου, κ. Μάνθο Γεώργιο.
3. Τον Διευθυντή Γυμνασίου Νεράιδας κ. Μπάλλα Ευθύμιο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή του Ε.Π.Α.Λ Παραμυθιάς, κ. Βακαλόπουλο Χρήστο.
4. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α ́Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
5. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
6. Τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Τσόδουλο Κυριάκο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού, την κ. Κόκκορη Δέσποινα.
7. Εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας, κ. Μπρέστα Θεόδωρο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Σπύρου Σωτήριο.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής είναι διετής

In this article

Join the Conversation