Ευχαριστήριο του Κ.Υ Παραμυθιάς, προς το Valtos Beach Hotel για χορηγία

Και προς τον επιχειρηματία Χρήστο Γκογκοζώτο

Ο συντονιστής και το προσωπικό του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια, τον επιχειρηματία  Χρήστο Γκογκοζώτο και το Valtos Beach Hotel στην Πάργα,  για την προσφορά τους στο κέντρο υγείας της πόλης μας.

Ο κάλος μας φίλος Χρήστος, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον για την υπηρεσία της πόλης μας, προσφέροντας απαραίτητο εξοπλισμο για την καθημερινότητα του Κέντρου Υγείας..

Στην σημερινή εποχή της κρίσης, κινήσεις σαν αυτή του Χρήστου, έκτος από απαραίτητες είναι και συγκινητικές και δείχνουν πως η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, δεν στερεύουν αλλά αποδεικνύουν πως κρατάμε ακόμα το dna της Ηπειρώτικης φιλανθρωπίας.

Για το Κ.Υ Παραμυθιάς

Ο συντονιστής
Γεώργιος Λύγκας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!