Σε δημοπρασία 5 δημοτικά ακινητα για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών

Σε Κρυσταλλοπηγή και Παγκράτι

Share

Δημοπρασία πλειοδοτική,φανερή και προφορική,θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς την 8η Νοέμβρη  ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 έως 11.00π.μ.,ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, για την εκμισθωση των εξής δημοτικών εκτάσεων:

  1. Δημοτική έκταση 500 τ.μ.περίπου στη θέση πλησίον ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑΣ Δ.Δ.Κρυσταλλοπηγής, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννη 1930 συνολικής έκτασης (12.010,176) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής
  2. Δημοτική έκταση 500 τ.μ.κείμενη στην θέση ΡΑΧΗ, (ύψωμα ΠΛΑΓΙΑ), τμήμα του με αριθμού (1) τεμαχίου, διανομής Παγκράτι 1930 συνολικής έκτασης (6.871,125) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Παγκρατίου
  3. Δημοτική έκταση 500 τ.μ.κείμενη στην θέση “ΔΡΑΓΑΝΙ” 1394-του Δ.Δ.Κρυσταλλοπηγής, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννη 1930συνολικής έκτασης(12.010,176) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής
  4. Δημοτική έκταση περίπου 500 τ.μ. κείμενη στην Θέση Αγία Μαύρα, πλησίον Κρυσταλλοπηγής,του Δ.Δ.Κρυσταλλοπηγήςτου πρώην Δήμου Παραμυθιάς, τμήμα του με αριθμού (124Α) τεμαχίου, διανομής Τσορίλλα βρυσοπούλα (αγρόκτημα) 1934 συνολικής έκτασης (6.061,374) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής
  5. Δημοτική έκταση 625 τ.μ.κείμενη στην θέση “ΔΕΞΑΜΕΝΗ ή ΣΤΕΡΓΙΑΤΙΚΟ” του Δ.Δ.Καλλιθέας, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννη 1930 συνολικής έκτασης (12.010,176) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συναφών δραστηριοτήτων , καθώς και για την εγκατάσταση, μεταλλικών ή άλλων, κατασκευών στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς επίσης και των αναγκαίων ήλεκτρο/μηχανολογικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και αναβάθμισή του.

Η διακήρυξη της δημοπρασίας, εδω.

In this article

Join the Conversation