Τουρισμός | 292 χιλ. επισκέπτες, 1,2 εκ. διανυκτερεύσεις και 77 εκ. εισπράξεις το πρώτο εξάμηνο στην Ήπειρο

Μείωση στους επισκέπτες, αύξηση στις διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος

292 χιλιάδες επισκέπτες, 1.202.000 διανυκτερεύσεις και 77 εκατομμύρια εισπράξεις. Αυτή είναι η βασική ακτινογραφία του τουρισμού για το πρώτο εξάμηνο στην Ήπειρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε σύγκριση με τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρονιάς καταγράφεται μικρή μείωση στον αριθμό των επισκεπτών (25 χιλιάδες περίπου) όμως φέτος είναι κατά εκατό χιλιάδες περισσότερες οι διανυκτερεύσεις και κατά τρία εκατομμύρια περισσότερες οι εισπράξεις που έγιναν από την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Στοιχείο που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι πολύ χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της κρουαζιέρας.

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (πλην κρουαζιέρας) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 5.244 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 87,8% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.347 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (1.089 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (1.078 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (641 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (452 εκατ. ευρώ).

Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 638 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 10.814 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 80,1% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (2.417 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.877 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.754 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.604 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.012 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 2.150 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 69.918 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 84,5% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (14.789 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (14.209 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (13.509 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (10.124 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (6.469 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 10.819 χιλ. διανυκτερεύσεις.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!