Το Επιμελητήριο για το νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας

Για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κατάλογο των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών και εφαρμόζουν τακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά απόβλητα

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αφού έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ. Α/414/14668/2019 επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, που εμπίπτουν στον κατάλογο των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών οι οποίοι εφαρμόζουν τακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά απόβλητα που ενδέχεται να προκαλούν έκθεση των εργαζόμενων ή των μελών του κοινού και οι οποίες δεν δύναται να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας, να προσαρμοστούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Αδειών και Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πληροφορίες Ι. Καϊασας, τηλ. 2106506701, e-mail: [email protected].

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!