Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύσταση του “Συλλόγου Τουριστικής Ανάπτυξης Παραμυθιάς”

Οι σκοποί του συλλόγου

Με σκοπό την οργάνωση και εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος, υπάρχει πρόθεση σύστασης του “Συλλόγου Τουριστικής Ανάπτυξης Παραμυθιάς”.

Για τον λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στελνοντας mail στο [email protected], μέχρι και την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία της Παραμυθιάς και στο πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης, ειδικότερα δε:

  • Η έρευνα και μελέτη της ιδιαιτερότητας του τουρισμού στην Παραμυθιά και στον δήμο Σουλίου, ιδίως σε σχέση με την προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
  • Η μελέτη τουριστικής πολιτικής και τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων με στόχο την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου.
  • Η ενεργός ανάμειξη του Συλλόγου στην τουριστική προβολή της Παραμυθιάς και του δήμου Σουλίου.

β) Η συμμετοχή σε οργανώσεις, συλλόγους επιμελητήρια, ενώσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύλλογος.

γ) Η παροχή επιστημονικής, οργανωτικής ή διοικητικής στήριξης και βοήθειας πάσης μορφής (τεχνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, οργανωτικές κ.λπ. ειδικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις) που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην προαγωγή του τουριστικού τομέα και των τουριστικών επιχειρήσεων.

δ) Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των τουριστικών επιχειρήσεων και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Μελών του συλλόγου.

ε) Η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς (δημοτική επιτροπή τουρισμού, σύλλογος τουριστικών καταλυμάτων και δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, επιμελητήριο κλπ), με σκοπό την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος

ζ) Η ενημέρωση για επενδυτικά προγράμματα, οι προτάσεις συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

η) Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με νομοθετική ή/και κανονιστική διάταξη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!