Πρόσκληση στήριξης της τοπικής Επιχειρηματικής Κοινότητας απο το Επιμελητήριο

Tι αναφέρει για τους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο ανάκαμψης που βρίσκεται η χώρα μας, η μόνη ελπίδα στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε, για να οραματισθούμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας, είναι η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη.

Το πιο ζωντανό κύτταρο κάθε τόπου και κράτους είναι η επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται πρωτίστως το κράτος για την απόκτηση εσόδων για να μπορεί να παρέχει προνοιακές υπηρεσίες, ευκαιρίες επενδύσεων και απασχόλησης για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πλήττεται από σωρεία εξωτερικών παραγόντων αλλά δυστυχώς και εσωτερικών παραγόντων (όπως η επιλογή καταστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες περιοχές ή το διαδίκτυο).

Επειδή γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας διαθέτει επάρκεια σε ποιότητα και ποσότητα, αλλά και ανταγωνιστικών τιμολογιακά προϊόντων και υπηρεσιών, σας καλούμε να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας για στήριξη και τόνωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Θεωρώντας δεδομένη την ανάγκη στήριξης των συμπολιτών μας, προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας, παρακαλούμε:

Α) να μας προωθείτε έγκαιρα τον οποιοδήποτε διαγωνισμό προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών του φορέα σας ή των εποπτευόμενων από εσάς φορέων, ώστε να τους αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας και να τους προωθούμε ηλεκτρονικά στις Θεσπρωτικές επιχειρήσεις,
Β) κατά την εκπόνηση των διαγωνισμών σας, και στα πλαίσια πάντα της χρηστής διοίκησης και των ισχυουσών νομοθεσιών, παρακαλούμε να συμπεριλαμβάνετε κριτήρια που θα προκρίνουν την ανάληψη των έργων από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Θεσπρωτία, και
Γ) σε περιπτώσεις που οι ειδικές ανάγκες της φύσης των ανατιθέμενων εργασιών ή προμήθειας ειδών απαιτούν άμεσες ενέργειες και απ’ ευθείας ανάθεση αυτών, παρακαλούμε αφενός αυτές να πραγματοποιούνται σε τοπικές επιχειρήσεις, και στο μέτρο του δυνατού εκ περιτροπής, και αφετέρου αυτές να πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις ή αναδόχους που διαθέτουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και σας παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα επιστολή σε υποκείμενες ή εξαρτώμενες δομές της υπηρεσίας σας (όπως επιτροπές σχολικές ή εκκλησιαστικές κλπ, συλλόγους και διευθύνσεις) για την επίτευξη του πλέον διευρυμένου και βέλτιστου αποτελέσματος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα μας είναι τηλ. 26650 29480 έως και 29488, και οι ώρες επικοινωνίας από 08:00π.μ. έως και 15:00μ.μ.

Οι Διαγωνισμοί / προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος / προκηρύξεις, μπορούν να αποστέλλονται ως ακολούθως: μέσω Fax στο 26650-29489 ή μέσω Email στα ccide thesprotias.gr & [email protected] , είτε και με την χορήγηση απλής φωτοτυπίας στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αγίων Αποστόλων 55, ισόγειο Ηγουμενίτσα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!