Επίδομα θέρμανσης | Στην 3η ζωνη η Θεσπρωτία. Απο 88€ μέχρι 154€ το ποσο επιδότησης

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επιδόματος

Σε μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές που θα αυξήσουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Επί της ουσίας με τη νέα μορφή του επιδόματος το μέγιστο ποσό επιδότησης καταβάλλεται σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά καθώς καταργείται το κριτήριο της επιφάνειας της κατοικίας του επιδοτούμενου νοικοκυριού και η επιδότηση αποδεσμεύεται μερικώς από την ποσότητα που αγοράζει κάθε νοικοκυριό.

Η θεσπρωτία βρισκεται στην κλιματική ζωνη 3. Το ποσό του επιδόματος σε αυτήν τη ζώνη κυμαίνεται από 88-154 € ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης είναι τα εξής:

– διατηρείται το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο για το επίδομα και συγκεκριμένα

α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (2018) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2019 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2018 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2019 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2018 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2019 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

– το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 0,16 ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι και το τέταρτο
– καταργείται το κριτήριο της επιφάνειας κατοικίας
– διατηρούνται οι τέσσερις κλιματικές ζώνης για τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης και συγκεκριμένα.

In this article

Join the Conversation