Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus Spiniferus στην Θεσπρωτία. Οδηγίες προς καλλιεργητές

Ο Aleurocanthus spiniferus αποτελεί σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών αλλά μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 95 είδη φυτών.

Ενημερώνουμε τους καλλιεργητές ευπαθών ειδών (εσπεριδοειδών, αμπελιών, και άλλων καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών) καθώς και όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους/υπόχρεους ότι μετά από δειγματοληψίες της υπηρεσίας μας στα πλαίσια του προγράμματος επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας (surveys), διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus Spiniferus (μαύρος αλευρώδης) σε δείγματα φύλλων και καρπών εσπεριδοειδών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. Οι προσβολές εντοπίστηκαν πέριξ του λιμανιού της Ηγουμενίτσας και εντός του οικισμού Σαγιάδας

Το έντομο Aleurocanthus spiniferus κατάγεται από τη Νοτιοανατολική Ασία. Στην Ευρώπη εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2008 στην περιοχή της Απούλιας της Ιταλίας

Ο Aleurocanthus spiniferus αποτελεί σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών αλλά μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 95 είδη φυτών. Μεταξύ των ειδών που προσβάλει, πέρα από τα εσπεριδοειδή, συγκαταλέγονται το αμπέλι, οι τριανταφυλλιές, η συκιά, η ροδιά, η μηλιά, η αχλαδιά, η μουριά, η δάφνη, ο κισσός, η ιτιά κλπ. ενώ εγκαθίσταται σε φυσική βλάστηση και σε αστικό πράσινο (πάρκα, ιδιωτικούς κήπους κ.λ.π.).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Στο κάτω μέρος του φυλλώματος αναπτύσσονται πυκνές αποικίες προνυμφών του εντόμου. (Φωτ. 1,2 &3) Τα ενήλικα παραμένουν στις ίδιες θέσεις και πετούν μόνο σε περίπτωση που ενοχληθούν. Τα φύλλα και τα φρούτα φέρουν κηλίδες μελιτωμάτων, στα οποία στην συνέχεια αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς. Οι εκτεταμένες προσβολές προσδίδει στα φυτά σχεδόν πλήρης μαύρη εικόνα (Φωτ.5).

ΔΙΑΣΠΟΡΑ:

Τα ενήλικα έντομα (Φωτ. 3&4 ) πετούν μόνο σε κοντινές αποστάσεις με την βοήθεια του ανέμου και μόνο όταν ενοχληθούν. Η διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού (φυτά προς φύτευση, μέρη φυτών, καρποί) είτε με την προσκόλληση ενήλικων εντόμων πάνω σε ανθρώπους, φορτία, οχήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ
1.Προσβάλλει μεγάλο εύρος φυτών (ξενιστών) .
2.Απουσία αποτελεσματικών φυσικών εχθρών στην Ευρώπη.
3.Μη αποτελεσματική καταπολέμηση με κλασσικά εντομοκτόνα.
4.Μείωση και υποβάθμιση της παραγωγής των εσπεριδοειδών.
5.Καταστροφή του νεαρού φυλλώματος και εξασθένηση των δένδρων.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

  1. Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  2. Αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, φύλλα, καρπούς, άνθη από μολυσμένα δένδρα).
  3. Κλάδεμα και καύση προσβεβλημένων κλαδιών.
  4. Συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών (ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) σε περίπτωση εντοπισμού τους.
  5. Επεμβάσεις με ήπια προς τα ωφέλιμα έντομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα αρχικά στάδια της προβολής καθώς και κατά τη χειμερινή περίοδο έως την άνοιξη πριν την εμφάνιση των ενηλίκων. (Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων )

In this article

Join the Conversation