Ερώτηση Κάτση για προσλήψεις ιατρών σε δημόσιες δομές υγείας της Θεσπρωτίας

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Προσλήψεις ιατρών σε δημόσιες δομές υγείας στη Θεσπρωτία»

Τα τελευταία 4 χρόνια έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτεία για να αντιστραφεί η μακροχρόνια κατά το παρελθόν πορεία υποβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας στη χώρα μας. Προκηρύχτηκαν νέες θέσεις ιατρών, μόνιμων και επικουρικών, καθώς και νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, με μέριμνα στην παροχή κινήτρων για στελέχωση δομών σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές, με στόχο την ανάσχεση του «αποψιλωμένου» από προσωπικό δημοσίου συστήματος υγείας. Ακυρώθηκε η πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι το 2014 για κλείσιμο δημόσιων δομών υγείας και αντίθετα άνοιξαν νέες δομές, αναβαθμίστηκε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, εξορθολογίστηκε η πολιτική για το φάρμακο και αυξήθηκαν οι προϋπολογισμοί.

Στη Θεσπρωτία η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε μια τελείως διαφορετική κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας από αυτή που παρέλαβε το 2015. Αναθεωρήθηκε ο οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών με αύξηση της δυναμικότητας σε κλίνες από 90 σε 120, αύξηση των οργανικών θέσεων σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό κατά 15 θέσεις, αύξηση των οργανικών θέσεων σε μόνιμο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κατά 30 θέσεις, καθώς και αύξηση της ετήσιας δαπάνης κατά 856,500€. Επαναλειτούργησε η οφθαλμολογική κλινική και μεταφέρθηκε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από τα απαράδεκτα λυόμενα που βρισκόταν, στη σύγχρονη ανακαινισμένη «παλιά» πτέρυγα. Άνοιξε και λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στην Ηγουμενίτσα, έργο εμβληματικό για την ακριτική και τουριστική αυτή περιοχή που «λίμναζε» σχεδόν δυο δεκαετίες. Μεταφέρθηκε σε κατάλληλο δημόσιο κτίριο του ΠΕΔΥ Ηγουμενίτσας το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας. Παραλήφθηκαν δυο (2) καινούργια και πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα. Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για νέο αξονικό και μαγνητικό τομογράφο (για πρώτη φορά στη Θεσπρωτία), υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης, υπερηχοκαρδιογράφο, ενώ εγκρίθηκε η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής ιατρικού οξυγόνου.

Για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων και των νέων δομών, καθώς και την παροχή όσο το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, από το 2016 έχουν προκηρυχτεί συνολικά είκοσι τρεις (23) θέσεις μόνιμων ιατρών ειδικοτήτων, από το Υπουργείο Υγείας. Με την Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 προκηρύχθηκαν δεκαέξι (16) θέσεις μονίμων ιατρών ειδικοτήτων, πέντε (5) με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στελέχωση του Τ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας. Με την Γ4α/Γ.Π.95170/14-12-2018 (10255/19-12-2018 προκήρυξη της 6ης Υ.Π.Ε.) προκηρύχθηκαν δύο (2) θέσεις μονίμων ιατρών ειδικοτήτων για το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας. Με την Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 προκηρύχθηκαν ακόμα δύο (2) θέσεις μονίμων ιατρών ειδικοτήτων, εκ των οποίων η μία (1) για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας. Με την Γ4α/Γ.Π.36305/17-05-2019 προκηρύχθηκαν ακόμα τρεις (3) θέσεις μονίμων ιατρών ειδικοτήτων.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προσλήψεις ιατρών των παραπάνω προκηρύξεων.

Επειδή έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια και είναι άμεση η ανάγκη στελέχωσής τους.
Επειδή οι πέντε (5) προσλήψεις ιατρών με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του Τ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας.
Επειδή η Θεσπρωτία, ως ακριτική και τουριστική περιοχή, χρειάζεται την ιδιαίτερη μέριμνα της Πολιτείας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και δεν πρέπει να ανακοπεί η πορεία ανάπτυξης του δημόσιου συστήματος υγείας που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για πόσες από τις θέσεις μονίμων ιατρών ειδικοτήτων που αναφέρονται στις παραπάνω προκηρύξεις, εκκρεμούν η οριστικοποίηση αποτελεσμάτων επιλογής, οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις;
2. Πότε θα προσληφθεί και θα τοποθετηθεί το σύνολο των μονίμων ιατρών ειδικοτήτων των προαναφερθέντων προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη;
3. Προτίθεται να δημοσιεύσει νέες προκηρύξεις θέσεων μονίμων ιατρών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας; Η Θεσπρωτία θα συμπεριλαμβάνεται σε ενδεχόμενες προκηρύξεις;

In this article

Join the Conversation