Τα θέματα και οι αποφάσεις στο συμβούλιο της ΔΚ Παραμυθιάς

Στην σημερινή συνεδρίαση

1) “Αλλαγή ωραρίου αποκομιδής απορριμάτων
Το τοπικό συμβούλιο προτείνει την αλλαγή του ωραρίου αποκομιδής των απορριμμάτων την ημέρα του Σαββάτου από την 01:00μ.μ. στις 04:00μ.μ.

2)  “Τοποθέτηση καπακιών στους μικρούς κάδους απορριμμάτων
Το τοπικό συμβούλιο προτείνει την τοποθέτηση καπακιών στους μικρούς κάδους απορριμμάτων, διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ρίψης οικιακών απορριμμάτων μεγάλου όγκου από πολίτες .

3) “Κατάργηση θέσης σταθμού μεταφόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων
Το τοπικό συμβούλιο προτείνει την κατάργηση του σταθμού μεταφόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων από την θέση Κ.Ε.Γ.Ε και την ενοικίαση μεγάλων κάδων ογκωδών (μπαζων) απορριμμάτων σε δύο σημεία της πόλης όπως:
α) Ενδεικτικό σημείο παλιά Σφαγεία (είσοδος Σαμέτια)
β) Ενδεικτικό σημείο Είσοδος οικισμού Αγίου Γεωργίου

4) Εγκατάσταση παροχής ρεύματος στα Βυζαντινά Λουτρά
Το τοπικό συμβούλιο προτείνει την εγκατάσταση παροχής ρεύματος στα βυζαντινά Λουτρά με σκοπό την Φωταγώγηση τους.

In this article

Join the Conversation