Σχολή Διαιτησίας από την ΕΠΣ Θεσπρωτίας

Από 16 έως 32 ετών

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Θεσπρωτίας διοργανώνει Σχολή Ποδοσφαίρου , σύμφωνα με το άρθρο 47 του Συστήματος Διαιτησίας 2019 της Ε.Π.Ο.

Καλούνται οι νέοι και νέες, από 16 έως 32 ετών (γεν. 2003 – 1987) που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να ονομαστούν Διαιτητές , να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 29/11/2019 στα γραφεία της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Πλατεία Δημαρχείου- Κ. Κρύσταλλη 3), καθημερινά 9.00-15.00 .

Πιθανή ημερομηνία έναρξης μαθημάτων η Δευτέρα 02/12/2019 στην αίθουσα του ΣΔΠ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΒΟΥ.
(περίπου 12-15 μαθήματα)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση με στοιχεία υποψηφίου (δήλωση συμμετοχής 20 ευρώ)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Οι ανήλικοι, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, Υπεύθυνη Δήλωση με γραπτή συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Πριν τη λήξη των μαθημάτων θα γίνουν εξετάσεις (test) φυσικής κατάστασης. Μέχρι τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω:
4. Ιατρικές εξετάσεις από Καρδιολόγο και Οφθαλμίατρο.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
6. Τίτλο σπουδών (απολυτήριο Λυκείου – οι ανήλικοι Απολ. Γυμνασίου)
Θα ακολουθήσουν οι γραπτές εξετάσεις πάνω στον Κανονισμό Ποδοσφαίρου.

Πληροφορίες:

ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ τηλ. 2665024636
ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τηλ 6977590172
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6948749048

In this article

Join the Conversation