Ενημέρωση για την κάλυψη της digea στη Θεσπρωτία ζητά ο Β. Γιόγιακας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για την πορεία υλοποίησης του έργου σχετικά με την πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια περιοχών εκτός τηλεοπτικού σήματος ερωτά ο Βασίλης Γιόγιακας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι μέχρι σήμερα είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων και μέχρι πότε θα έχει επιτευχθεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων του έργου, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αιτηθεί τηλεοπτικής κάλυψης μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη (με πάροχο τη DIGEA). Εστιάζοντας στη Θεσπρωτία ζητεί να πληροφορηθεί μεταξύ άλλων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία με σκοπό την παροχή τηλεοπτικού σήματος μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και της δορυφορικής ευρυεκπομπής. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης προγράμματος καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης στη Θεσπρωτία»

Βάσει των προβλέψεων του ν.4563/2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας». Το έργο υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς (Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης – «λευκές περιοχές») της χώρας και αφορά 542.000 πολίτες (217.000 νοικοκυριά) με σκοπό να παράσχει πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Με την υπ’ αριθ. 17690/15.11.2018 (ΦΕΚ Β’ 2866) Απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρατάθηκε έως τις 19-12-2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από μόνιμους κάτοικους περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5022) Κοινή Υπουργική Απόφαση η διαδικασία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει: α. τη δήλωση συμμετοχής των παρόχων στην υλοποίηση του έργου, β. την υποβολή από τους δήμους Αίτησης ένταξης των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης στο έργο, γ. την πιστοποίηση των δικαιούχων, δ. τον έλεγχο της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων και ε. την παροχή πρόσβασης τηλεοπτικού σήματος στους δικαιούχους. Σε ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών α. και β. θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο. Προς το παρόν είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων και μέχρι πότε θα έχει επιτευχθεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων του έργου – ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αιτηθεί τηλεοπτικής κάλυψης μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε πόσο χρόνο, αρχής γενομένης από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας,
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη Θεσπρωτία, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σταδίων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (DIGEA) και της δορυφορικής ευρυεκπομπής (COSMOTE TV).

In this article

Join the Conversation