Πιστοποιούνται απο την TÜV, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Σουλίου.

16.368€ με ΦΠΑ το κόστος

Πιστοποιούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Σουλίου σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 40/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την παροχή της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου & πιστοποιήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήμου Σουλίου»,

Την πιστοποίηση εχει αναλάβει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.  έναντι συνολικής αμοιβής 16.368,00 € με ΦΠΑ 24%.

Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των  δημοτικών και κοινοτικών  κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.

Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης .

Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. (παρ.3 άρθρο 56Β Ν.2725/99, όπως προστέθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4479/17).

In this article

Join the Conversation