Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για νομιμοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων

Σε Καρβουνάρι και Σκάνδαλο

Την εκμίσθωση με δημοπρασία, δημοτικων εκτάσεων με σκοπό τη νομιμοποίηση υφισταμένων σταυλικών εγκαταστάσεων, αποφάσισε το δημοτικο συμβουλιο του δήμου Σουλίου.

Ποιο συγκεκριμένα:

Eκταση 4  στρεμμάτων, από τμήμα του με αριθμό εκατόν εξήντα τέσσερα (164) τεμάχιο (κοινοτικό χερσολίβαδο), στη θέση “ΛΙΠΑ” συνολικής έκτασης 21.963,624 στρεμμάτων, διανομής 1959-1964, της κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Καρβουναριου του δήμου Σουλίου, με σκοπό τη νομιμοποίηση υφισταμένων σταυλικών εγκαταστάσεων, αποφάσισε το δημοτικο συμβουλιο.

Eκταση 4  στρεμμάτων, από τμήμα τουμε αριθμό 77 τεμαχίου, συνολικής έκτασης 523,062 στρεμμάτων, διανομής αγρόκτημα Σκανδάλου 1938-40, στη θέση ̈ΒΡΑΤΥΛΑ ̈, τηςκτηματικής περιοχής Σκανδάλου της Τοπικής Κοινότητας Σκανδάλου Δήμου Σουλίου, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

Η εκμίσθωση των ανωτέρω δημοτικών εκτάσεων θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

In this article

Join the Conversation