Τελευταία εβδομάδα για δηλώσεις ακινήτων για απαλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις

Για οφειλές προς τον δήμο

Share

Η οικονομική υπηρεσία του δήμου Σουλίου, ενημερώνει τους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου να προσέλθουν έως την 30-11-2019 και να υποβάλλουν δήλωση ακινήτων, προκειμένου να απαλλαχτούν από πρόστιμα και προσαυξήσεις, (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 14/30-9-2019 τ. Α΄).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, 1ος όροφος, τηλ. 2666360109 και στο e-mail: [email protected]

In this article

Join the Conversation