Παραμυθιά και 8 κοινότητες του δήμου Σουλίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Μετά απο αποφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά και μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 07 έως και τις 13.11

Ο δρόμος για άμεση χρηματοδότηση και επίσπευση διαδικασιών, ανοίγει για συγκεκριμένες περιοχές σε Θεσπρωτία και Κέρκυρα, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από την έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών

Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν από τις 07 έως και τις 13-11-2019 και από τις 12 έως και τις 14-11-2019 αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δεκάδες κοινότητες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Οι περιοχές της Θεσπρωτίας: Παραμυθιά, Κρυσταλλοπηγή, Νεοχώρι, Παγκράτι, Καρβουνάρι, Χρυσαυγή, Προδρόμι, Χόικα, Σαμονίδα, Συβοτα και Πέρδικα.

Η «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» κηρύσσεται με απόφαση του Γ.Γ. της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, εκτός της παρ. 3 του άρθρου 30, σε περιπτώσεις συντελεσμένων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών που για την αντιμετώπιση τους δεν επαρκούν οι άμεσα διαθέσιμοι πόροι του διοικητικού επιπέδου, στα όρια του οποίου έχει συντελεστεί η καταστροφή.

Η απόφαση κήρυξης σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» περιλαμβάνει τη χρονική της διάρκεια και αίρεται αυτοδικαίως με τη λήξη της. Δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων Περιφερειακών ή Τοπικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και θα αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.

Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας:

Η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας συνδέεται με κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα που επιβάλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πολιτικής προστασίας στις απειλούμενες ή στις πληγείσες περιοχές για την προστασία των πολιτών, με την ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων πόρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εθνική Αρχή δύναται να ενεργοποιεί το μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 και να καλύπτει μερικά ή συνολικά:
α. Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που συνδράμουν με δυναμικό και μέσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας»,
β. Δαπάνες εθελοντικών οργανώσεων που μετακινούνται για την παροχή συνδρομής στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», καθώς και
γ. Δαπάνες των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», που απορρέουν από την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.

In this article

Join the Conversation