Οι Θεσπρωτοί αγρότες που επιδοτούνται με 14.000€ | Ονόματα

206 Ηπειρο - 38 στην Θεσπρωτία

206 συνολικά αγρότες μικρών εκμεταλλεύσεων επιδοτούνται στην Ήπειρο με το ποσό των 14 χιλιάδων ευρώ ο καθένας.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Στην Ήπειρο το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τις 206 επιλέξιμες αιτήσεις ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα απορρίφθηκαν και δεν εντάσσονται 22 αιτήσεις

Στην Θεσπρωτία επιδοτούνται με το ποσό των 14 χιλιάδων ευρώ:

In this article

Join the Conversation