Περί εσόδων του δήμου | Του Γρ. Μάρκου

Επιστολή

Ο Δήμος Παραμυθιάς Σουλίου στα οκτώ χρόνια Θητείας της κυρίας Μπραϊμη χρεώθηκε 2.850.000€ (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ)

Και έκλεισε τους ισολογισμούς με τα αποθέματα του Δήμου που βρήκε στην Τράπεζα από τον προηγούμενο Δήμαρχο, ποσό: 2.500.000€

Οκτώ χρόνια έσοδα λαμπόβου 8χ 200.000 = 1,600.000
Επίσης οκτώ χρόνια πανηγύρι Γλυκής 8χ30,000=240,000
Μεταφέρεται ο λογαριασμός = 4.340.000
= 2.851.000
Καθαρό υπόλοιπο =1.489.000

Αυτά τα χρήματα θέλουμε να μάθουμε που διατέθηκαν; και αν έγιναν έργα, όταν ο Δημος μέχρι το 2010 είχε συνεχώς πλεόνασμα.

Από το 2011 έως το 2019, οκταετία της κυρίας Μπραϊμη , όλο χρέη και ανοίγματα υπάρχουν και φεύγοντας το 2019 μας άφησε ένα μεγάλο «δώρο ενθύμιο» στην πόλη, για να’ ρθει ο νέος Δήμαρχος να διανέμει στους πολίτες αυτό, για να γνωρίζουν κι αυτοί από πού το δώρο τούτο.

Η οκταετία πέρασε με τραγούδια και πανηγύρια.

Βρήκαν έτοιμα από τον Βασίλη Λώλο τον αλησμόνητο, και ούτε μια ονομασία δεν έδωσαν, έναν τίτλο τιμής για τόσα που άφησε. Εύγε σας τίποτα άλλο!

Για την ομάδα πολιτών Παραμυθιάς.
Μάρκου Γρηγόριος

Παραμυθιά 20 Νοεμβρίου 2019

 

 

In this article

Join the Conversation