135.485€ στον δήμο Σουλίου απο τους ΚΑΠ

ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση του 2019, του ΥΠΕΣ.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.488.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Το ποσό που αντιστοιχεί στον δήμο Σουλίου ανέρχεται στα 135.485€ ενώ συνολικά στην Θεσπρωτία φτάνει τις 700.000€

Η κατανομή στους 3 δήμους του Νομού Θεσπρωτίας:
– Ηγουμενίτσα: 430.981€
– Σουλιου: 135.485€
– Φιλιάτες: 146.774€

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!