Η νέα δημοτική επιτροπή τουρισμού | Ονόματα

Oι αρμοδιότητες

Η πρώτη δημοτική επιτροπή τουρισμού, από καταβολής του δήμου, συγκροτήθηκε με απόφαση του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου του δήμου δήμου Σουλίου..

Η δημοτική επιτροπή τουρισμού ειναι πενταμελής, με την συμμετοχή 3 δημοτικών συμβούλων (του εκάστοτε αντιδήμαρχου τουρισμού ως πρόεδρο της επιτροπής και 2 δημοτικούς συμβούλους ) και με την συμμετοχή 2 δημοτών (ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλόγου καταλυμάτων και δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και ένας δημότης με επαγγελματικό αντικείμενο τον τουρισμό).

Οπότε η επιτροπή τουρισμού αποτελείται απο τους:

1. Προεδρος: Φώτης Δημητρίου (Αντιδήμαρχος Τουρισμού)
2. Μέλος: Μαρία Ντρίτσου (Δημοτική συμβουλος)
3. Μέλος: Άννα Κώτση (Δημοτική Σύμβουλος)
4. Μέλος: Αποστόλης Φούρκας (Πρεδρος συλλογου ξενοδοχων)
5. Μέλος: Σοφία Γιαννούρη (Ξενοδόχος)

Η επιτροπή θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

Θα εχει τις εξής αρμοδιότητες:

– Τον προγραμματισμό και την χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής
– Θα εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοση του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο
– Θα προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου
– Θα συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου
– Θα συμμετέχει δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
– Θα προτεινει το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήμου και ιδίως την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών.
– Θα εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!