Στο Let’s do it Greece 2020 και το Προδρόμι

Στην συνάντηση με την οργανωτική επιτροπή, ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προδρομίου

Share

Ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προδρομίου, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπή της μεγαλύτερης εθελοντικής δράσης της χώρας και συμμετείχε στη συνάντηση με το πανελλήνιο συντονιστικό όργανο του Let’s do it Greece, όπου αντάλλαξε απόψεις και ιδέες και εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετέχει με δράσεις στο Προδρομι..

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα ανακοινωθούν απο τον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Προδρομίου.

In this article

Join the Conversation