Την Δευτέρα η ετήσια εκδήλωση της “Στοργής”

Με την συμμετοχή του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς του ΕΝ.ΕΕ.ΓΥ-Λ Ηηουμενιτσας του ειδικού Νηπειαγωγείου και το ειδικού Δημοτικού


error: Content is protected !!