Για την τύχη των φοιτητών του τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας ερωτούν την Υπουργό Παιδείας Γιόγιακας και Κεφάλα

Οι δύο εναλλακτικές λύσεις

Για τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, μετά την κατάργηση του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας ερωτούν την κα Κεραμέως ο Βασίλης Γιόγιακας και η Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι στην απόφασή της για μη συνέχιση της λειτουργίας του νέου Τμήματος στην Ηγουμενίτσα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προτείνει είτε τη μετεγγραφή όλων των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου σε συναφή Τμήματα άλλων ΑΕΙ της χώρας, είτε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης στην Ηγουμενίτσα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του.

Κατά συνέπεια ερωτούν την Υπουργό Παιδείας αν προτίθεται να υιοθετήσει κάποια από αυτές τις δύο εναλλακτικές λύσεις.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

Στην υπ. αριθμ. 1077/26-11-2019 Συνεδρία της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συζήτησε το θέμα της αναστολής λειτουργίας των νέων Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν ψηφιστεί με νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης. Αναφορικά με το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ηγουμενίτσα η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα «με βάση μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια» ότι για μια σειρά λόγους δε μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του και επομένως δε θα υποβληθεί σχετική Μελέτη Σκοπιμότητας για αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).

Στο κείμενο της Απόφασης αναφέρεται ότι «η Σύγκλητος θεωρεί ως μέγιστη ευθύνη τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο λειτουργεί υπό τη σκέπη του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, με βάση πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης». Ως προς το περιεχόμενο μιας ρύθμισης προτείνονται από τη Σύγκλητο δύο εναλλακτικές επιλογές, είτε η μετεγγραφή όλων των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου σε συναφή Τμήματα άλλων ΑΕΙ της χώρας, είτε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του, με τη συγκρότηση προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, υπό την ευθύνη της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να υιοθετήσει κάποια από τις προτεινόμενες στην Απόφαση της υπ. αριθμ. 1077/26-11-2019 Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λύσεις, ώστε να δρομολογηθεί η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα που λειτουργεί υπό το καταργηθέν Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

In this article

Join the Conversation