Στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Π.Ε Θεσπρωτίας οι κτηνοτρόφοι του νομού για τις εκτάσεις βοσκής

Από 2/12/2019 και για 30 ημερολογιακές ημέρες

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καλούνται οι κτηνοτρόφοι του νομού  από 2/12/2019 και για 30 ημερολογιακές ημέρες όπως προσέλθουν στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2019 όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κάθε κτηνοτρόφος προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα, λαμβάνει γνώση και υπογράφει σε έντυπη κατάσταση για την επιλέξιμη έκταση που του κατανεμήθηκε σε συνολική λίστα κατανομής (με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν).

Εφόσον επιθυμεί, μπορεί να του εκτυπωθεί και ατομικό έντυπο κατανομής.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση – ένσταση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Πληροφορίες: Δ.Α.Ο.Κ.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ :  Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, γραφείο 40,  τηλ. 2665360159

In this article

Join the Conversation