Συνεργασία Ενεργών Πολιτών και Βοήθεια στο Σπιτι για προβολή ταινίας στο Προδρόμι

Το ξυλο βγήκε απο τον παράδεισο

Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Παραμυθιάς στήριξε την πρωτοβουλία να διοργανώσουν τα μέλη του προγράμματος κοινωνικής προστασίας “Βοήθεια στο Σπίτι” την προβολή ταινίας στο χωριό ΠΡΟΔΡΟΜΙ του Δήμου Σουλίου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα στις 04 Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο “Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο”.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις εργαζόμενες στο Βοήθεια στο Σπιτι Προδρομίου, κυρίες Αναστασοπούλου Μελίνα και Τάτση Παρασκευη

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!