Τα τελικά σχέδια του Τεχνικού Προγραμματος και του Προϋπολογισμού

Πίνακες

Share

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν, το τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού, όπως θα απασχολήσει αύριο τις εργασίες της επιτροπής διαβούλευσης

Προϋπολογισμός

In this article

Join the Conversation