Ευχαριστήριο του “Συλλόγου με Τρία Παιδιά” για την απαλαγή των δημοτικών τελών, στις Τρίτεκνες οικογένειες

Ανακοινωση

Ενημερώνουμε τις Τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Σουλίου ότι αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΩΧΩ1Α-3ΩΛ, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου με αριθμό 171 / 2019 “Περί αναπροσαρμογής ή μη των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων Δήμου Σουλίου”, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η Πλήρης απαλλαγή των Δημοτικών τελών, για Τρίτεκνες οικογένειες με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €.

2. Η Απαλλαγή σε ποσοστό 50% των Δημοτικών τελών, για Τρίτεκνες οικογένειες με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000€.

Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου με Τρία Παιδιά Ν. Θεσπρωτίας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου για αυτήν του την απόφαση και αναμένουμε τις απαντήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών στα αντίστοιχα αιτήματα που τους έχουμε αποστείλει.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!