127.000€ στο ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας

Aπό το ταμείο αλληλοβοήθειας όλων των ΚΤΕΛ της Ελλάδας (3% των κερδών) και σκοπεύουν στη στήριξη των ασθενέστερων ΚΤΕΛ.

Ταμειακή «ένεση» 3,7 εκατ. ευρώ σε 49 αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η επιχορήγηση κατευθύνεται στα ασθενέστερα ΚΤΕΛ και έχει αναδρομική ισχύ, αφού αναφέρεται στο 2019.
Τα 3 υπεραστικά ΚΤΕΛ που χρηματοδοτούνται στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:
Θεσπρωτίας 126.904,00 €
Πρέβεζας 121.613,00 €
Άρτας 137.290,00 €
Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας όλων των ΚΤΕΛ της Ελλάδας (3% των κερδών) και σκοπεύουν στη στήριξη των ασθενέστερων ΚΤΕΛ της χώρας.
In this article

Join the Conversation