Την συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ

Ανακοίνωση

Είναι γνωστό ότι το θεσμικό – νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κινείται στα πλαίσια των αποφάσεων και της πολιτικής που χαράσσουν κάθε φορά το κράτος και οι κυβερνήσεις, κινείται στα πλαίσια του αντιδραστικού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Πλειοψηφία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, αφού τα 3 από τα 5 μέλη είναι διορισμένα
Τον τελευταίο χρόνο ως Σύλλογος διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και καταγγείλαμε τη μη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με έγγραφά μας προς την αποκεντρωμένη αλλά και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης.

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μας για το μαγείρεμα που γινόταν όλο αυτό το διάστημα και πλέον καταγγέλλουμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας για την κατ εξακολούθηση μεροληπτική στάση της και την κατά το δοκούν ερμηνεία νόμων και εγκυκλίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένη υπάλληλος του δήμου μας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου είχε αποκλειστικά ευθύνη για την καθυστέρηση στη συγκρότηση του υπηρεσιακού. Ουσιαστικά άφησε 10αδες υποθέσεις εργαζομένων στο συρτάρι για 1 χρόνο μέχρι να καταφέρουν να συγκροτήσουν το υπηρεσιακό στα μέτρα τους . Αυτή είναι η “διαφάνεια” και αξιοκρατία που ευαγγελίζονται όλοι καθώς πλήρη επίγνωση για το θέμα με τις αναφορές μας για την πολύμηνη καθυστέρηση είχαν αποδέκτες και την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά βολεύονται όλοι με την τακτοποίηση ημετέρων.

Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη προσωπικά έξω-υπηρεσιακά έγγραφα της υπαλλήλου και παραβλέποντας επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα της διεύθυνσης προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας, τοποθέτησε την εν λόγω υπάλληλο ως τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Νομού μας..

Η συγκεκριμένη υπάλληλος ποτέ δεν κρίθηκε από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο ως προϊστάμενος διεύθυνσης ούτε και της έχει αναγνωριστεί ανάλογη προϋπηρεσία σε άλλον φορέα σε ανάλογη θέση , γι αυτό και το όνομά της ποτέ δε συμπεριλήφθηκε στους σχετικούς πίνακες των εχόντων δικαίωμα τοποθέτησης ως τακτικά μέλη στο υπηρεσιακό συμβούλιο, τα ονόματα των οποίων απεστάλησαν με τα υπ΄ αριθμ, 3640/2-4-2019 έγγραφα της διεύθυνσης διοικητικού του δήμου Ηγουμενίτσας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα περιλαμβάνουν τα ονόματα των υπαλλήλων που ασκούσαν κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης (27/2/2016)και εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης κατόπιν επιλογής τους από υπηρεσιακό συμβούλιο .
Με αυτή τη τακτική που θυμίζει παλιές εποχές αδικήθηκαν συνάδελφοι που έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο ως προϊστάμενοι διεύθυνσης και οι οποίοι και ασκούσαν και ασκούν ακόμη καθήκοντα διευθυντού ,παρόλα αυτά δε ορίστηκαν σε αυτό .
Επίσης παραβλέφθηκε σκοπίμως και η δέσμευση που προβλέπεται από το Άρθρο 161 κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων για την εκπροσώπηση των φύλων και αναφέρει τα εξής :

“Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 (υπηρεσιακά συμβούλια) και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας.”

Οι επιπτώσεις ..
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου έχει ευθύνες και για την καθυστέρηση που θα προκύψει από εδω και μπρος με τις προσφυγές που θα γίνουν εναντίον της απόφασης σύστασης όπως φυσικά και για την ακυρότητα που θα έχει οποιαδήποτε απόφαση αν τυχόν πάρει το ΥΣ που δεν έχει νόμιμη σύσταση
Συνάδελφοι και συναδέλφισες …
Μελλοντικά θα κριθούμε από ένα υπηρεσιακό συμβούλιο μέλη του οποίου δεν έχουν τα ίδια κριθεί από αυτό. Σας καλούμε να βάλετε τα συμπεράσματα σας
Δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, ενημερώνοντας , αποκαλύπτοντας , θα υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια των εργαζομένων ενάντια στις αυθαιρεσίες και τις άδικες αποφάσεις

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ ΕΡΙΚΕΤΗ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!