Ερώτηση για την εκχώρηση ολόκληρου του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΠΑ

.

Τα σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που γεννά η απόφαση της κυβέρνησης για την πώληση, με ταχείες μάλιστα διαδικασίες, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, επισημαίνουν σαράντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Μάριος Κάτσης, με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Η Νέα Δημοκρατία, με τον πρόσφατο νόμο που έφερε στη Βουλή (4643/2019), ακυρώνει όλα όσα κατάφερε να κερδίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, και προχωράει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εμπορίας και των Υποδομών της ΔΕΠΑ, χωρίς αυτό να προκύπτει από καμία δανειακή σύμβαση, πρόγραμμα, οδηγία ή άλλη υποχρέωση της χώρας μας.

Ερωτήματα δημιουργεί επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία προχωράει η εν λόγω ιδιωτικοποίηση. Έξι μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (9.12.2019).

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος εκχωρείται το σύνολο του δικτύου φυσικού αερίου σε έναν ιδιώτη, καθώς θα εισαχθεί στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών και το ποσοστό 35% που κατέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Μέτοχος της εταιρείας ΕΛΠΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 35,5%. Από την απόφαση αυτή απουσιάζει οποιαδήποτε αιτιολόγηση εκ μέρους του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τη σκοπιμότητα της εν λόγω Απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι Υπουργοί, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, ερωτώνται για τη σκοπιμότητα εκχώρησης ολόκληρου του ποσοστού του δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών, το όφελος για τους Έλληνες πολίτες και το δημόσιο, καθώς και για τον τρόπο διασφάλισης της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια με βάση τις ανάγκες των πολιτών και όχι του κέρδους κάποιου ιδιώτη.  Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που δικαιολογούν τη σκοπιμότητα της πώλησης του ποσοστού του δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών Πετρελαίων, η εισήγηση και η τεχνοοικονομική μελέτη, καθώς και η μελέτη ωφελειών του δημοσίου που παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΠΕ στην οποία στηρίχτηκε η συμφωνία τους στην πώληση  ολόκληρου του ποσοστού των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών.

In this article

Join the Conversation