Αναβαθμίζεται ο οδοφωτισμός στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Θεσπρωτίας

Σε διαγωνισμό ΣΔΙΤ το έργο

Στο διαγωνισμό Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για το έργο «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», όπου περιλαμβάνεται και η Θεσπρωτία, δήλωσαν συμμετοχή έξι εταιρίες.

Πρόκειται για τις: TRITON ACT AE, GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΘΕΜΕΛΗ-PAGANO&ASCOLILLO SPA, ΙΝΤΡΑΚOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGONLED A.E., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης κατά την περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας των υποδομών, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε 8.038.831 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με το σύστημα του ανταγωνιστικού διαλόγου

In this article

Join the Conversation